خدمات

تعرفه ها
advertising.jpg 

برای مشاهده تعرفه های هریک از خدمات ممتاز طراحان تندیس آریا  و دریافت آنها به صورت فایلpdf  ،می توانید روی هریک از گزینه های زیر کلیک کنید :


 


 

Currency Dollar.png  خدمات تصویر برداری و عکاسی صنعتی      
 

Currency Dollar.png   خدمات امور چاپی     
 

Currency Dollar.png  چاپ روی اجسام     
 

Currency Dollar.png  خدمات طراحی و گرافیکی     
 

Currency Dollar.png   بیلبورد


  

 

بازدید : 3459 نفر